Månedens bok

Ønsker du inspirasjon til Bibelstudiene dine?

Få mine månedlige mail med bakgrunnsinformasjon til en av bøkene i Bibelen i pdf-fil og en andakt hentet fra samme bok.

Dette har vært så nyttig for meg med tanke på å se både de store linjene og oppdage flere detaljer fra Guds ord. Kanskje blir dette så inspirerende at det blir månedens bok for deg også?

Filene på 1-2 sider er utrolig flotte å ha liggende til senere bibelstudier. På en enkel måte gir de bakgrunnsinformasjon, oppbygging og ny forståelse det er godt å ha med seg når man dykker inn i en av disse gamle bøkene. Det vil gjøre det lettere å forstå hva du leser og erfare hvilken relevans de kan ha i livet ditt.